"Ik mag zijn wie ik ben"

Just to be You

Coach 10

Creatief hoogbegaafde jongeren lopen in de meeste gevallen al vanaf de basisschool met een gevoel rond van zich onbegrepen voelen. Ze voelen zich niet gehoord en gezien in wie ze zijn en wat ze kunnen, worden belast met taken die hen niet aanspreken en zijn boos. Boos op zichzelf, leerkrachten, volwassenen. Vanuit het gevoel van zich onbegrepen voelen gaan ze in de weerstand wat hen maar al te vaak straf op school oplevert.

Een kind wat het vertrouwen in het systeem en leerkrachten is kwijtgeraakt laat ook niet meer zien waar het allemaal toe in staat is. “Je ziet me niet dus laat ik jou ook niet zien wat ik allemaal kan en toe in staat ben”.

Creatief hoogbegaafde jongeren zijn heel gevoelig voor de manier waarop er met hen omgegaan wordt en komen in opstand wanneer ze het gevoel hebben respectloos bejegend te worden door een leerkracht. Begeleiding van een leerkracht die een coachende houding aanneemt en die hen gelijkwaardig behandeld is ontzettend belangrijk. Is eenmaal het vertrouwen gewonnen dan zul je merken dat het veelzijdige jongeren zijn die veel te vertellen hebben en dat ze hun eigen unieke kijk op de wereld hebben. Het zijn de innovators, de verbeteraars en ze durven dit ook te laten zien als hen de kans geboden wordt!
Coach 9

Voor veel creatief hoogbegaafde jongeren is de omgeving en het schoolsysteem een belangrijk onderdeel van hun problemen. Wanneer de juiste omgeving ontbreekt (ontwikkelingsgelijken) en een passend systeem (niet traditionele leeromgeving, zelfregie en afwijkend curriculum) wat voorziet in hun behoeften om tot leren te kunnen komen haken deze jongeren volledig af.

We spreken dan van een drop-out leerling. Ze hebben vaak gevoelens van depressie en zijn het gevoel van zingeving volledig kwijtgeraakt.
Daarnaast ontwikkelen ze vaak overlevingsstrategieën waardoor psychische en emotionele problemen kunnen ontstaan.
Vaak hebben ze een traject van jaren achter de rug waarin ze niet (h)erkent zijn door het systeem en voelen zich verwaarloosd en afgewezen door hun omgeving.

Wat hebben deze jongeren nodig? Een volwassene/coach die naar hun luistert, op wie ze volledig kunnen vertrouwen en die hen sterkt in de opbouw van gevoel van zingeving en het vanuit intrinsieke motivatie verwerven van een passend toekomstperspectief.

Voor meer informatie bel je met 06 445 998 19 of je vult het contactformulier in op www.justtobeyou.nl/contact


Coach 8

Hoogsensitiviteit is voor 40% erfelijk en voor 60% afhankelijk van de omgevingsfactoren.
Naast de erfelijkheid speelt de opvoeding en de onmiddellijke omgeving en leefwereld van het kind een grote rol.

In een gezin waar meerdere gezinsleden (hoog)sensitief zijn is het soms moeilijk om de juiste toon te vinden om met elkaar te communiceren. Voor de meeste hsp komen woorden immers diep aan en worden ook op een diep niveau verwerkt. Daarnaast betrekken de meeste hsp woorden en situaties ook vaker op zichzelf.

Het is zeker niet ondenkbaar dat een hsp gezin volledig ontwricht kan worden door woorden die verkeerd geïnterpreteerd worden. Meestal wordt er niet meer gesproken over het feit dat men zich gekwetst voelt door deze woorden, immers de een wil de ander niet belasten om gevoelens te sparen en brengt het niet meer ter sprake. Het mag duidelijk zijn dat hierdoor de spanning binnen een gezin hoog kan oplopen en dat er op een gegeven moment helemaal geen ruimte meer is om het gesprek nog met elkaar aan te gaan. Die cirkel moet dan doorbroken worden.

Herken je bovenstaande? Wil je op een fijne manier leren communiceren met elkaar? Meer begrip hebben voor elkaars gevoeligheden?

Vanuit jarenlange ervaring en expertise kan ik de juiste hulp bieden.

Aarzel niet langer en neem contact op via 06 - 445 998 19 of vul het contactformulier in op www.justtobeyou.nl

Ik hoop je snel te zien!
Elaine

 

Coach 7


Veel HSP vinden het moeilijk om met eigen boosheid of dat van anderen om te gaan en zijn ook bang voor deze boosheid. Immers vaak krijg je al van jongs af aan geleerd dat boos zijn niet hoort, dat het er niet mag zijn en daarom slik je die gevoelens van boosheid maar in en negeer je ze maar.

Boosheid is echter een emotie, een gevoel dat naar boven komt als je je gekwetst voelt. Het is belangrijk dat boosheid beheerst wordt, echter de emotie die bij boosheid hoort is wat anders. Die mag er gewoon zijn.

Onderdrukte boosheid die functioneel is om grenzen aan te geven, dingen uit te praten en recht te zetten kan op den duur allerlei lichamelijke klachten geven. Het slaat naar binnen en je krijgt er hoofdpijn en keelpijn van.

Er is niets mis met gezonde boosheid. Woede die echter voortkomt uit onverwerkte frustraties duurt veel langer voordat dit verwerkt wordt en zal bij de eerste de beste trigger weer helemaal oplaaien.

Herken jij jezelf in bovenstaande?
Wil je aan jezelf werken om onverwerkte boosheid en frustraties een plek te geven en los te laten?

Ik heb de expertise en ervaring in huis om je hiermee op weg te helpen.

Aarzel geen moment en neem contact op via
06 445 998 19 of vul het contactformulier in op www.justtobeyou.nl

Tot ziens!
Elaine
Coach 6

HSP denken en verwerken diepgaand. In de meeste vriendschappen geldt dat het vooral leuk moet zijn en niet zo “zwaar” moet aanvoelen allemaal. Om deze reden wordt je vaak teleurgesteld in vriendschappen. Je geeft belangeloos en met liefde en kan enorm teleurgesteld zijn als dit niet wederkerig is. Vanuit deze teleurstelling kan je een vriendschap dan ook abrupt laten vallen.

Dat is dan ook een van de redenen waarom je meestal voor een andere HSP kiest in je vriendschappen. In de meeste vriendschappen tussen HSP is er een absoluut gevoel van gelijkwaardigheid.

Herken je jezelf in bovenstaande en wil je hier meer over weten? Neem dan gerust even contact op!
Je kunt bellen met 06- 445 998 19 of je vult het contactformulier in op www.justtobeyou.nl

Coach 5


We leven in een bijzondere tijd. Vanuit chaos ontstaan heldere inzichten en wordt het licht voor vele mensen zichtbaar. Steeds meer mensen hebben de behoefte om te leven vanuit de authenticiteit van het hart. En met deze authenticiteit zal de wereld uiteindelijk welvaren. Liefde en vrede bereiken we samen door te leven vanuit het hart, te handelen vanuit het hart. Leven puur vanuit de intuïtie van je ziel.

“Together we make the world beautiful again”Coach 4

HSP en werk

In het bezit zijn van bepaalde diploma’s om bepaald werk te kunnen verrichten betekent voor HSP’s nog niet automatisch dat ze daar ook gelukkig van worden. Een flink aantal HSP’s lopen vast in hun werk. Een van de belangrijkste oorzaken van dit vastlopen is dat er vaak geen zingeving en diepgang wordt beleefd aan het werk.

Langzaam maar zeker begint het te ‘knagen’ en stel je jezelf de vraag “Waar ben ik eigenlijk mee bezig, wat is de zin hiervan? Je worstelt met de werkdruk, ergert je aan dingen op het werk en vaak ben je halverwege de werkdag al moe en na een dag werken volledig uitgeblust.

Iedere HSP is uniek en heeft unieke HSP kwaliteiten die je juist als kracht in het werk kunt inzetten.

Herken jij jezelf in bovenstaande? Aarzel dan niet langer en neem vandaag nog contact op. Ook voor jou is die zo begeerde zingeving en diepgang haalbaar. Gun jezelf het werk waar je blij van wordt en energie van krijgt.

Voor een afspraak bel je met 06 -445 998 19 of je vult het contactformulier in op www.justtobeyou.nl

Tot gauw!

Elaine
Coach 3


Hoogsensitieve mensen hebben een intense belevingswereld.

Overdag merk je dat bewust maar tijdens het slapen gaat dat gewoon door. Je kunt hele levendige dromen hebben waar je blij en uitgerust van wakker wordt maar soms zijn het hele vervelende dromen die je alleen maar energie kosten.
Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat je zonder prikkels naar bed gaat.

Zorg ervoor dat je tenminste 2 uur voor bedtijd al minder prikkels opneemt. Ga niet ‘s avonds nog werken, heftige tv-programma’s kijken of ingewikkelde gesprekken aan.Zorg voor een rustige omgeving met zacht en gedempt licht. Mediteren en luisteren naar mooie muziek helpen je om je echt voor te bereiden op het slapen gaan en ontspannen en zonder prikkels de nacht in te gaan.
 

Elaine.
Coach 2


Creatief begaafde leerlingen en onderpresteren


Creatief begaafde leerlingen worden vaak over het hoofd gezien.
Tijdens Cito toetsen presteren ze vaak matig tot slecht doordat verwacht wordt dat ze uit de vragen één goed antwoord kiezen.
Dat is vaak lastig voor creatief begaafden omdat ze in de meeste gevallen meerdere oplossingen voor een probleem hebben.
In het onderwijs wordt dit helaas maar al te vaak niet gewaardeerd en wordt er geen gebruik gemaakt van de creativiteit van deze leerlingen. Er wordt alleen naar prestatie gekeken terwijl deze leerlingen er gebaat bij zouden zijn als er vaker naar competenties, vaardigheden maar vooral naar talenten gekeken zou worden.

Mijn zoon heeft naast het feit dat hij een talentvol drummer is nog andere talenten zoals gitaar spelen (autodidact), schrijven, zingen, tekenen, technisch Lego. Deze talenten creëren op school een probleem voor hem omdat ze niet in het schoolsysteem passen, terwijl hij met deze talenten in de echte wereld een fantastische plek zou hebben. Hij voelt zich vaak niet uitgedaagd op school, verveelt zich snel en onderpresteren ligt constant op de loer.


De elektrische gitaar op de foto is door mijn zoon gemaakt.


Coach 1


Hooggevoelige kinderen, voeding en allergieën

Tegenwoordig is helaas veel voeding wat we aangeboden krijgen in de winkels met allerlei conserveermiddelen bewerkt om het maar zo lang mogelijk goed te houden. Voor mij persoonlijk is de term ‘eerlijke voeding’ iets wat ik al heel lang gebruik. En met eerlijke voeding bedoel ik voeding rechtstreeks van de bron zonder alle bewerkingen. Hooggevoelige kinderen hebben vaak een afkeer van bewerkte voedingsproducten wat zich vaker uit in allergieën. Voor mij persoonlijk betekent de term ‘eerlijke voeding’ voeding die resoneert met wat ik tot me wil nemen en waarvan ik voel dat deze voeding puur is en me energie gaat geven.

Hooggevoelige kinderen hebben over het algemeen een aangeboren aversie tegen bewerkte voeding omdat ze goed voelen dat deze voeding ze geen energie gaat brengen, ze zelfs ziek zou kunnen maken.
Allergieën zijn hier een bekend voorbeeld van.