"Ik mag zijn wie ik ben"

Just to be You

De makkelijkste uitleg van beelddenken is (voornamelijk) denken in plaatjes en filmpjes in plaats van in taal.

Vooral op school kan beelddenken erg lastig is omdat de lesstof voornamelijk in tekst is 'geschreven' en niet in beelden.
Een beelddenker blijf je je hele leven.


Tegenover beelddenken staat taaldenken.

Taaldenkers denken in taal en nauwelijks in plaatjes en filmpjes.
Sommige kinderen denken heel sterk in beelden maar er zijn ook kinderen die heel goed in beelden en in taal kunnen denken.

Een baby denkt nog niet in taal. Hij leert via zijn zintuigen. Hij hoort, ziet, ruikt, voelt en proeft. Hij hoort de mensen om zich heen praten, papa, mama, zusje, broertje, opa, oma en zo leert hij de klanken die hij voelt, proeft, ruikt en ziet. Op ongeveer de leeftijd van 4 jaar ontwikkelt er zich al een voorkeur voor auditief (taal, luisteren, horen, klanken, denken) of visueel (kijken, zien, beelden, plaatjes, film, doen).

Op ongeveer 12 jarige leeftijd ligt de voorkeur vast en is jouw manier van leren voornamelijk via taal of voornamelijk via beeld.
Een mix van beide kan ook.

Een beelddenker is snel afgeleid en heeft vaak moeite met:
Leren lezen. Vooral het leren van de afzonderlijke letters/klanken en het goed luisterren naar zinnen, woorden en klanken.


Tijd

Je beseft niet altijd hoe lang iets duurt en hoeveel tijd er nog over is snel verbaal reageren of vragen beantwoorden Je hebt tijd nodig om je gedachten om te zetten van beeld naar taal en andersom.


Organiseren van dingen en omgeving Vooral het op de juiste volgorde zetten van gedachten en handelingen


Instructie

Zoals het klakkeloos opvolgen van opdrachten, zonder te weten waarvoor


Details

Je ziet niet automatisch de verschillen Spelling en interpuctie (leestekens) Je ziet alleen het beeld bij het woord, niet het woord zelf; daarom moet je iedere keer opnieuw 'beluisteren' hoe het klinkt


Automatiseren

Stampen werkt niet, je wilt begrijpen!Regels

Je wilt/voelt/weet dat het ook anders kan en het 'voelt' als gevangen