"Ik mag zijn wie ik ben"

Just to be You

                                                           
Beelddenken en hoogbegaafdheid gaan samen. Hoogbegaafden denken snel. Om snel te kunnen denken moet je in beelden denken (32 beelden per seconden) in plaats van in taal (2 woorden per seconden).
Alleen door in beelden te denken heb je snel overzicht, kun je gehelen overzien, ontdek je verbanden en kom je tot een passende, soms originele oplossing.
Hoogbegaafde mensen zijn altijd in staat in beelden te denken. Dat is voor hen de enige manier om tot een snelle oplossing te komen voor een probleem.
Een hoogbegaafde kan zowel beelddenken als taaldenken. Wat op dat moment het handigst is heeft voorkeur. Het taaldenken kan naast het beelddenken geïntegreerd zijn, taal is immers nodig in het onderwijs en in de talige maatschappij. Het kunnen overschakelen van taal naar beelddenken geeft iemand een enorme bagage, je kunt zowel snel, creatief denken als logisch, analystisch.


Hoogbegaafden leren anders

Een kind met een hoog IQ werkt net al een beelddenker top-down, vanuit het geheel. Het talige onderwijs sluit hier vaak niet op aan waardoor het kind een slechte leer- en werkstrategie ontwikkelt. Hierdoor kan het kind in de latere schoolperiode verschillende problemen tegenkomen bij het opnemen van de lesstof. Dat komt door de manier waarop hij heeft leren leren in de onderbouw.


Een hoogbegaafde leerling wil zelf aan de slag

De leerling wil zich iets eigen maken wat nog niet wordt aangeboden in het lesprogramma. Hij gaat dus zelf aan de slag maar maakt hierbij niet altijd de meest logische denkstappen.


Niet veel oefenen

De leerling leert niet door proberen, fouten maken en nog eens proberen. Als iets niet lukt, probeert hij te analyseren waarom het niet lukt, kijkt vervolgens de kunst een tijd af bij anderen die het wel kunnen en gaat het pas nog een keer proberen als hij zeker weet dat het gaat lukken.


Het doel is belangrijk

De leerling heeft geen motivatie voor leren omdat de lesstof voor hem onvoldoende betekenisvol is. In het onderwijs wordt vaak niet uitgelegd waarom iets aangeleerd moet worden. Hoogebegaafde leerlingen kunnen zich echter vaak pas aan een activiteit verbinden als ze het doel ervan begrijpen. Lesstof waarbij dat niet duidelijk is, zullen ze gemakkelijk negeren.


Executieve functies

Voor hoogbegaafde kinderen is het toepassen van executieve functies vaak een uitdaging. Hoe hoger de intelligentie, hoe groter de kans is dat ze problemen met deze executieve functies kunnen ervaren. Sommigen hebben moeite de tijd goed te beheren en zijn regelmatig spullen kwijt. Wanneer het tijd is om naar bed te gaan, tijd om activiteiten thuis of op school af te ronden of tijd om naar huis te gaan, kunnen ze moeilijk hun focus verleggen. Ze slaan vaak stappen over in processen en hebben problemen met het onderscheiden van hoofd- en bijzaken.


Een passend onderwijsaanbod

Voor het ontwikkelen van executieve vaardigheden is veel oefening nodig. Vanwege hun hoge intelligentie hoeven de executieve functies bij hoogbegaafde kinderen niet zo snel aangesproken te worden. Als zaken je vanwege je hoge cognitieve vermogens gemakkelijk afgaan hoef je ook minder lang je aandacht vast te houden of zaken uitvoerig te plannen en te organiseren.
Een passend en uitdagend onderwijsaanbod vanaf jongs af aan is essentieel in dit proces.
Wanneer vaardigheden direct worden aangesproken zullen ze de kans krijgen zich te ontwikkelen.

Een van de grootste uitdagingen van het hoogbegaafde kind is het leren leren.