"Ik mag zijn wie ik ben"

Just to be You


“Just to be You” erkent dat je Recht hebt op privacy.
Wij respecteren de privacy van onze bezoekers van de website. 

Met dit privacy beleid informeren wij je over het gebruik van jouw persoonsgegevens door “Just to be You”. Mede in het kader van de GDPR/AVG Privacy Wet per 25 mei 2018.

Bescherming

Indien je je wilt inschrijven als klant op “Just to be You”, of overweegt dit te doen, dan verstrek je persoonsgegevens aan ons. Bijvoorbeeld als je mailt of belt. Daarbij worden enkele gegevens vastgelegd bij elk bezoek aan onze website. Hieronder vind je een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken (na verstrekking door de bezoeker/klant zelf):
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboorteplaats
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en/of telefonisch
• Internetbrowser en apparaat type
• Bankrekeningnummer

Deze gegevens worden door ons zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. 

Wij houden ons daarbij aan de eisen die de Wet stelt, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is “Just to be You”.
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De Bewaartijd bedraagt maximaal een (1) jaar na afloop van de verbintenis, of zoveel langer als Wettelijk vastgelegd.

Bijzondere en/gevoelige persoonsgegevens

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. 

Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige,
neem dan contact met ons op via info@justtobeyou.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Beveiliging

“Just to be You” heeft passende maatregelen genomen om de website en onze computersystemen te beveiligen en misbruik van jouw gegevens te voorkomen. 

Wij beveiligen je gegevens door middel van verschillende technische en organisatorische maatregelen, zoals firewalls, beveiligde servers en bewerkersovereenkomsten met Jullie en derden die bijdragen leveren aan ons.
Ook hebben wij een SSL/https certificaat geïnstalleerd van COMODO dat een beveiligde / encrypted overdracht van gegevens waarborgt.

Jouw gegevens worden ook verwerkt voor statistische doeleinden, zoals onderzoek naar het gebruik van de website, zodat wij in staat zijn de gebruiksvriendelijkheid van de website te verhogen. Daarnaast verwerken wij jouw persoonsgegevens o.a. voor de volgende doelen:

• Het afhandelen van jouw betaling
• Verzenden van onze brieven en Rekeningen
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
• “Just to be You” verwerkt en verstrekt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die
  wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en of voor een Rechterlijke / OM dan wel Politie vordering.

Van wie verwerken we gegevens?


Wij kunnen (persoons)gegevens verwerken van alle personen met wie wij contact hebben, of die de website van “Just to be You” bezoeken en kan statistische gegevens verzamelen die iets zeggen over het gebruik van de website en waarmee wij de website kunnen verbeteren en onze dienstverlening kunnen optimaliseren.

De volgende gegevens worden geanonimiseerd in de database opgeslagen:

• Datum en tijdstip van jouw bezoek;
• Pagina’s die je bekijkt;
• De naam van de website/provider waar je vandaan komt;
• Jouw IP-adres;
• Welke browser je gebruikt;
• Je besturingssysteem;
• Mogelijkheid tot inzage en wijziging.

Je hebt het recht op inzage in jouw persoonlijke gegevens die “Just to be You” heeft verwerkt.
Je kunt verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in
strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als je jouw persoonlijke gegevens wilt inzien of bijgewerkt, gecorrigeerd of verwijderd wilt hebben, dan kan je dit doen door een verzoek te sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs, naar info@justtobeyou.nl. (wel je Burgerservice nr

onherkenbaar maken) Wij zullen ervoor zorg dragen dat je verzoek binnen vier weken verwerkt is. Je ontvangt hierover een schriftelijke reactie.

Verstrekking van gegevens aan derden

“Just to be You” verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, en zullen dan ook voor geen ander doel verwerkt worden. 

“Just to be You” verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Verwijzing naar websites van derden
In de blogartikelen en op andere plekken op de website van en aanverwante websites vind je regelmatig hyperlinks naar websites van derden. “Just to be You” draagt geen verantwoordelijkheid voor de verwerking van jouw gegevens door die partijen. Lees hiervoor het privacy beleid van de betreffende website.


Wijzigingen

“Just to be You” behoudt zich het recht voor dit privacy beleid aan te passen, bijvoorbeeld wegens nieuwe ontwikkelingen, gewijzigde regelgeving of nieuwe diensten en producten. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd. Het verdient daarom aanbeveling om regelmatig onze website en dit privacy beleid te raadplegen.


Cookiestatement

“Just to be You” maakt op de website gebruik van cookies voor het optimaliseren van de werking van de website.
Met behulp van deze cookies analyseren wij het gebruik van de website door bezoekers. U heeft het recht deze cookies te blokkeren, in de door u gebruikte browser staan aanwijzingen hoe u dat kunt doen.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein (tekst)bestandje dat tijdens jouw bezoek aan onze website via je browser op jouw computer,
tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit bestand wordt informatie opgeslagen, die bij een later bezoek weer wordt herkend door de website. Er zijn verschillende soorten cookies. Sessiecookies bevatten informatie die wordt gebruikt binnen één browsersessie en worden automatisch verwijderd na het afsluiten van de browser. Permanente cookies worden gebruikt om informatie te verkrijgen tussen verschillende bezoeken van de website, en blijven op de computer staan na het sluiten van de browser. Deze cookies stellen de website in staat je te herkennen als terugkerende klant. Tracking cookies worden door ons NIET gebruikt of geplaatst op je apparaten.

Waarvoor gebruikt “Just to be You” cookies?
Sommige cookies zijn nodig om de statistieken van de website bij te houden, het gebruik van de website te analyseren en zo
beter inzicht te krijgen in het gebruik van bezoekers van onze website. Daarnaast kunnen deze cookies geen persoons
gegevens bevatten en kunnen niet aan een persoon gekoppeld worden.

De cookies van derden
Social media cookies

Op de website van “Just to be You” zijn mogelijk knoppen opgenomen waarmee je informatie van onze website kunt delen via social media. Je kunt onze informatie delen o.a. via Facebook, LinkedIn, en anderen. Als je op de knop klikt om informatie te delen, wordt er door het social media kanaal een cookie geplaatst. Via de cookie herkent het betreffende bedrijf de eigen gebruiker, waardoor het voor de bij de social media ingelogde gebruiker mogelijk is informatie direct te delen. “Just to be You” heeft hierop geen invloed. Raadpleeg de privacy verklaringen en cookieverklaringen van de social media partijen voor meer informatie over welke gegevens worden verzameld en hoe de gegevens worden gebruikt.


Cookies uitschakelen en verwijderen
Je hebt de vrije keus om geen toestemming te verlenen voor het plaatsen van cookies. Dit kun je in jouw internetbrowser instellen. Het verschilt per browser hoe je deze cookies kunt blokkeren. Meer informatie over het in- en uitschakelen van cookies wordt meestal in de help-functie van jouw browser uitgelegd. Als je ervoor kiest om deze cookies te blokkeren, is het mogelijk dat de functionaliteit van de website tegenvalt. (Dit is bij onze website niet het geval).


Op deze website is het Nederlandse Recht van Toepassing.

Publicatie 01-09-2020